Ako správne aplikovať očné liečivá

Očné kvapky:

 • Pacientovi pootočíme hlavu smerom dohora (obr. 1)
 • Odtiahneme spodnú mihalnicu a odhalíme tak spojivkový vak (obr. 2)
 • Do spojivkového vaku sa nakvapká príslušný počet kvapiek
 • Oko jemne premasírujeme

V prípade ak sa aplikuje viacero druhov očných kvapiek je potrebné zachovať rozostup aspoň 5 minút medzi jednotlivými podávaniami liečiv.

Očné kvapky sú rýchlo rezorbované z očného prostredia a väčšinou je potrebné ich aplikovať 3-5 x denne.

Očné masti:

Očné masti sa rezorbujú zo spojivkového vaku pomalšie

 • Pacientovi pootočíme hlavu smerom dohora
 • Odtiahneme spodnú mihalnicu
 • Do spojivkového vaku sa vytlačí prúžok očnej masti (obr. 3+4)
 • Oko jemne premasírujeme

V prípade temperamentnejších pacientov je možné prúžok očnej masti vytlačiť na prst (obr. 5) a následne otrieť do spojivkového vaku. Pri takejto aplikácii je nevyhnutné dodržiavať zásady hygieny v podobe toalety rúk bezprostredne pred aplikáciou liečiv. (obr. 5+6)

Výplach očnej štrbiny:

Výplach spojivkového vaku vykonávame podľa potreby pri terapii rôznych ochorení, na zlepšenie hygieny oka a podporuje odstraňovanie zápalovej produkcie oka. Na výplachy očí používame najčastejšie sterilný fyziologický roztok, ideálne zahriaty na izbovú, resp. telesnú teplotu

 • Pacientovu hlavu zafixujeme v polohe mierne dohora, resp. tak, aby pohľad smeroval rovno (obr.1)
 • Ťahom ukazováka a palca roztiahneme očnú štrbinu (obr. 2)
 • Aplikujeme vyplachovací roztok a osušíme okolie oka

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

Veterinárna klinika Zverland Piešťany