AMBULANCIE

Upozorňujeme klientov že pred každou návštevou

špecializovaných vyšetrení je potrebné sa objednať.

pre viac informáci ohľadom poskytovaných výkonov a úkonov kliknite na jedotlivé špecializácie
Veterinárna klinika Zverland Piešťany