AMBULANCIE

Upozorňujeme klientov že pred každou návštevou

špecializovaných vyšetrení je potrebné sa objednať.