GASTROENTEROLÓGIA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA GASTROENTEROLOGICKEJ AMBULANCII:

- základné klinické vyšetrenie tráviaceho traktu
- koprologické vyšetrenie (vyšetrenie trusu na prítomnosť parazitov)
- konzultáciu a poradenstvo v oblasti dietológie
- USG brušnej dutiny
- RTG tráviaceho aparátu natívne aj za použitia kontrastu
- endoskopické vyšetrenia (napr. gastroskopia, kolonoskopia)
- laboratórne vyšetrenia - stanovenie biochemických parametrov z krvi, odbery na bakteriologické vyšetrenie s následnou interpretáciou a cielenou terapiou
- rýchle orientačné testy na pankreatitídu
- následná chirurgická diagnostika (odber vzoriek na histopatologické vyšetrenie) resp. terapia (gastro/enterotómie, gastro/enterektómie, torzia žalúdka...)

Čo je to gastroenterológia?
Veterinárna gastroenterológia je oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá, prevenciou, diagnostiku, a terapiou ochorení tráviaceho traktu. To znamená ochoreniami ústnej dutiny, hltania, pažeráka, žalúdka, čriev a konečníka, ako aj pečene a pankreasu ("podžalúdkovej žľazy"). Tráviace problémy patria štatisticky medzi najčastejšie riešené, ochorenia u spoločenských zvierat.

Obstipácia.

cudzí predmet

Veterinárna klinika Zverland Piešťany