INTERNÁ MEDICÍNA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA VŠEOBECNEJ INTERNEJ AMBULANCII:

Základné vyšetrenie a terapiu ochorení očí - zápaly spojiviek, poranenia rohovky, diagnostika priechodnosti slzných kanálikov.

Základné vyšetrenie a terapiu ochorení uší - bakteriálne zápaly vonkajšieho zvukovodu, parazitárne ochorenia vonkajšieho zvukovodu, cudzie predmety.

Základné vyšetrenie a terapia ochorení kože.

Vyšetrenie a liečba ochorení dýchacieho, najmä diagnostika a terapia zápalov priedušnice, hrtanu ústnej dutiny.

Diagnostika a terapia ochorení srdcovo-cievneho, základné vyšetrenie kardiologickám fonendoskopom, záchyt kardiológického pacienta, najmä srdcový šelest, arytmie srdca.

Vyšetrenie a terapia ochorení tráviaceho traktu, koprologické vyšetrenia, diagnostika a terapia zápalov tráviacieho traktu, riešenie problémov z obezitou.

Vyšetrenie a liečba ochorení močovo-pohlavného systému, najmä zápaly močového mechúra a močových ciest, zápaly prostaty, zápaly maternice.

Čím sa zaoberá interná medicína?

Interná medicína je odvetvie lekárskych vied, ktoré sa zaoberá diagnostikou, liečením a prevenciou ochorení vnútorných orgánov. Interná medicína sa zaoberá ochoreniami jedného orgánu, alebo viacerých sústav

V rámci všeobecnej internej medicíny sa zaoberáme najmä:

Prvotnou diagnostikou a liečbou ochorení kože očí, uší, ochorení dýchacieho, srdcovocievneho, tráviaceho, močovo-pohlavného aparátu.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany