VETERINÁRNA OFTALMOLÓGIA

Čo je to veterinárna oftalmológia?
Je to oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostiku a terapiou ochorení očí a zraku.
Ochorenie očí sa môže prejavovať nielen chorobami oka ale aj priľahlých očných štruktúr. Ochorenie očí môže prebiehať samostatne ako očný problém, alebo ako súčasť celkových ochorení organizmu. Ochorenia môžu postihnúť iba niektorú z očných štruktúr napr zápal spojiviek, alebo môžu postihnúť aj všetky očné štruktúry napríklad glaukóm.


ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA OFTALMOLOGICKEJ AMBULANCII:

- oftalmologickú diagnostiku a liečbu u psov, mačiek, fretiek králikov a drobných hlodavcov.

-všetrenie očných viečok, slzného aparátu, spojivky, rohovky, prednej očnej komory, šošovky, zadnej očnej komory sietnice

- diagnostiku akútnych a chronických oftalmologických pacientov

Súčasťou oftalmologického vyšetrenia je:

- základné klinické vyšetrenie očí

- schirmer test - produkcie sĺz

- jones test - priechodnosti slzných kanálikov

- farbenie rohovky floresceínom, bengalskou červenou alebo lisaminovou zelenou

- vyšetrenie štrbinovou lampou s možnosťou vyhotovenia okamžitej fotodokumentácie

- cytologické vyšetrenie

- meranie vnútroočného tlaku - tonometria

- vyšetrenie očného pozadia pomocou fundus kamery

- USG vyšetrenie oka

-Fotocolorimetria


Chirurgická liečba zahŕňa:

plastiky viečok: entrópium, ektrópium, rany viečok

terapia slzných kanálikov: dilatácia, sondáž,irigácia,intubácia

ošetrenie chronických rohovkových lézií pomocou diamantovej očnej brusky

chirurgická terapia nehojacich sa(indolentných) vredov rohovky, keratektómia

Na oftalmologické vyšetrenie sa prosím objednajte:

MVDr. Andrej Pavlačka

tel. recepcia: 0908 701 878, pevná linka: 033 / 76 258 49

Pokiaľ ste referovaný pacient od svojho ošetrujúceho veterinárneho lekára, prosím doneste si zo sebou žiadanku o požadované vyšetrenia a lekársku správu (ak bola vydaná).

MVDr. Andrej Pavlačka

Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO www.esvo.org)

Člen východoeurópskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (EESVO www.eesvo.org)

Zameranie: veterinárna oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív

Oftalmologické okienko

Chcete viac podrobností?

Veterinárna klinika Zverland Piešťany