Oftalmológia

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA OFTALMOLOGICKEJ AMBULANCII:

- základné klinické vyšetrenie očí
- rozšírené oftalmologické vyšetrenie /schirmer test, Jones test, adrenalín test, farbenie rohovky floresceínom, Bengal rose test/ aj s použitím štrbinovej lampy
- cytologické vyšetrenie
- meranie vnútroočného tlaku
- vyšetrenie očného pozadia pomocou fundus kamery
- USG vyšetrenie oka
- odbery na bakteriologické a mykologickú kultiváciu a následná cielená terapia
- genetické testy u psov napr. CEA kólií, primárny glaukóm u bíglov, primárna luxácia šošovky, u mačiek progresívna atrofia sietnice, testy vyhodnocujú v renomovanom zahraničnom laboratóriu z možnosťou certifikácie
- chirurgické ošetrenie očí (napr. plastiky viečok, chirurgická terapia indolentných vredov.....)

-ošetrenie chronických rohovkových lézií pomocou diamantovej očnej brusky

Čo je to veterinárna oftalmológia?
Je to oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostiku a terapiou ochorení očí a zraku.
Ochorenie očí sa môže prejavovať nielen chorobami oka ale aj priľahlých očných štruktúr. Ochorenie očí môže prebiehať samostatne ako očný problém, alebo ako súčasť celkových ochorení organizmu. Ochorenia môžu postihnúť iba niektorú z očných štruktúr napr zápal spojiviek, alebo môžu postihnúť aj všetky očné štruktúry napríklad glaukóm.

Plastika mihalníc u zvierat?

Dermoid spojivky u psa.

Suché oko.

Meranie vnútroočného tlaku.

Ako správne aplikovať očné liečivá.