Sestričky

Ing. Natália Kališová

- 2008 - 2011 absolventka odboru Kynológia na Univerzite Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- 2011 - 2013 absolventka odboru Špeciálne chovateľstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
- 2009 handling psov na výstavách / výstavný personál
- 2013 výcvikárka v Kynologickom klube "SOD" v NMnV
- 2013 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

hlavná veterinárna sestra

zameranie: rehabilitácia, kynologické poradenstvo v oblasti výberu, výchovy, výcviku, výstav psov


Sylvia Kováčiková


-2017 - 2021 Stredná odborná škola veterinárna Nitra Odbor: Veterinárstvo

-2021 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

veterinárna sestra
Nicki Ficko


2017 - 2021 Stredná zdravotnícka škola Trnava

 Odbor: praktická sestra

-2022Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

veterinárna sestra


Veterinárna klinika Zverland Piešťany