Sestričky

Ing. Natália Kališová

- 2008 - 2011 absolventka odboru Kynológia na Univerzite Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- 2011 - 2013 absolventka odboru Špeciálne chovateľstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
- 2009 handling psov na výstavách / výstavný personál
- 2013 výcvikárka v Kynologickom klube "SOD" v NMnV
- 2013 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

hlavná veterinárna sestra

zameranie: rehabilitácia, kynologické poradenstvo v oblasti výberu, výchovy, výcviku, výstav psov

Bc. Petronela Grellová


-2015-2019 FiF Univerzity Komenského

-2019 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

veterinárna sestra


Sylvia Kováčiková


-2017 - 2021 Stredná odborná škola veterinárna Nitra Odbor: Veterinárstvo

-2021 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

veterinárna sestraVeronika Bogdániová


2018 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

veterinárna sestra