VETERINÁRNA KARDIOLÓGIA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA ŠPECIALIZOVANEJ 

KARDIOLOGICKEJ AMBULANCII:

- komplexná kardiologická diagnostika a liečba u psov, mačiek, fretiek a králikov,

- diagnostika akútnych/chronických kardiologických pacientov,
- preventívne kardiologické prehliadky - vrodené srdcové vady, komplexné predoperačné vyšetrenia, preventívna kardiologická prehliadka senior pacientov,
- diagnostika ranných a vekom podmienených ochorení srdca.

Súčasťou kardiologického vyšetrenie je:
- klinické vyšetrenie kardiologického pacienta,

- echokardiografické (USG) vyšetrenie srdca − ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev prostredníctvom Dopplera
- RTG diagnostika zameraná na oblasť srdca,

- meranie krvného tlaku,
- elektrokardiografické vyšetrenie (EKG),
- EKG Holter (24-hodinové monitorované EKG),
- stanovenie kardiomarkerov.

S čím pracujeme:

- sonografický kardiologický USG prístroj ALOKA Alpha 6, meranie krvného tlaku PetMap Graphic, EKG Holter, RTG nepriama digitalizácia, EKG Carewell.

Na kardiologické vyšetrenie sa prosím objednajte:

MVDr. Tomáš Schuster, MBA, GPCert(Cardio), CSAVP(Cardiology)

tel. recepcia: 0908 701 878, pevná linka: 033 / 76 258 49

Pokiaľ ste referovaný pacient od svojho ošetrujúceho veterinárneho lekára, prosím doneste si zo sebou žiadanku o požadované vyšetrenia a lekársku správu (ak bola vydaná).

MVDr. Tomáš Schuster, MBA,  GPCert(Cardio), CSAVP(Cardiology)

certifikovaný veterinárny lekár v oblasti veterinárnej kardiológie 

Zameranie:
- veterinárna kardiológia,
- zobrazovacie techniky - sonografia, endoskopia,
- stomatológia,

Člen ESVC (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie www.esvcardio.org)

- 2023 získanie certifikátu - CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore kardiológia (Cardiology)

- 2022 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2021 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2019 - ESAVS Cardiology IV. - University Luxembourg

- 2018 - statusu certifikovaného veterinárneho lekára v oblasti veterinárnej kardiológie GPCert(Cardio),

- 2018 - ukončené vzdelávanie v oblasti veterinárnej kardiológie štúdium v Nemecku,

- 2016 - 2018 - ESAVS Cardiology I-III.- University Luxembourg

- 2012 - súčasnosť Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

- 2008 - 2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2000

- absolvent Brno International Business School - rok 2009

Kardiologické vyšetrenie na našej veterinárnej klinike.

Kariodolgické okienko

Čo je to veterinárna kardiológia?
Veterinára kardiológia je odbor veterinárnej medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení kardiovaskulárneho systému predovšetkým u psov a mačiek.
Na našom pracovisku je v rámci komplexnej diagnostiky poskytované základné kardiologické vyšetrenie aj králičím pacientom.
Ochorenia srdca (kardiovaskulárne ochorenia), je akákoľvek ochorenie srdca a ciev, ktorá narúša normálnu funkciu srdca a ciev, dodať okysličenú krvi do tela. Srdcové choroby môže byť vrodené (t.j. prítomné od narodenia), alebo získané (tj objavia sa neskôr v živote). Mnoho srdcových chorôb u zvierat sú dedičné (odovzdávané z generácie na generáciu).Hlavnou úlohou kardiológie je stanoviť diagnózu prítomného srdcového ochorenia. Akonáhle je stanovená diagnóza, môžeme s klientom navrhnúť dostupné možnosti liečby a prognózu. 

Veterinárna klinika Zverland Piešťany