Pravostranná kardiomyopatia u mačiek

(ARVC - Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy in Cats)

Kardiomyopatia je ochorenie, ktoré postihuje svalové bunky srdca, pri ktorom dochádza k nadmernému zhrubnutiu alebo naopak ich nadmernému roztiahnutiu steny srdcových komôr.

Pravostranná kardiomyopatia je ohorenie ochorenie srdca, pri ktorom dochádza roztiahnutiu steny pravej komory (RV) a predsiene srdca (RA).

Pri tomto procese dochádza v srdcovom svale k výrazným zmenám v dôsledku apoptózy (programovaná smrť buniek) a myokarditídy (zápalových zmien srdcového svalu).

Obr. RV - zväčšená pravá komora


V dôsledku zlyhávania "pravého srdca" dochádza k príznakom akým je akumulovanie tekutiny v brušnej dutine (ascites) (vid foto v pravo), opuchov nôh a pod..

Častým problémom býva ťažší stupeň arytmie. Prognóza tohto ochorenia nebýva dobrá a aj vďaka liečbe priemerne 1 mesiac.

(Zdroj: https://www.ivis.org/proceedings/scivac/2008/macdonald1_en.pdf?LA=1)

Veterinárna klinika Zverland Piešťany