ORL

otorinolaryngológia, pneumológia

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA ORL AMBULANCII:

V rámci služieb poskytujeme odbery vzoriek a video diagnostiku z oblastí zvukovodu, hrtanu, horných a dolných dýchacích ciest s cieľom stanovenia diagnózy resp. vylúčenia ochorenia. Samozrejmosťou je vysvetlenie diagnózy a navrhnutie vhodného menežmentu liečby. Endoskopické vyšetrenie je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti pacienta vykonávať v celkovej anestézii.

- ambulantná videootoskopia

- videoskopia ústnej dutiny (hlodavce bez nutnosti sedácie)

- ucho, nos a paranazálne dutiny, larynx, trachea - diagnostická a terapeutická endoskopia s použitím rigidného videoendoskopu spojená s prípadným odberom vzoriek (nutná celková anestézia pacienta)

- retropharyngeálne vyšetrenie nosových dutín prostredníctvom flexibilnej endoskopie

- endoskopická diagnostika tracheálneho kolapsu

- videobronchoskopia spojená s odberom vzoriek (BAL - bronchoalveolárna laváž) u pacientov už od 1kg prostredníctvom flexibilej endoskopie

- príslušná RTG diagnostika

V rámci terapie:

- ucho- odstránenie cudzích telies pomocou rigídneho endoskopu, extirpácia polypov zo zvukovodu, laváž zvukovodu, odber vzoriek na bakteriologické a mykologické vyšetrenie, nastavenie vhodného manažmentu pacienta

- larynx, synusy - odstránenie cudzích telies za použitia flexibilného endoskopu

- nastavenie vhodného postupu liečby respiratórneho komlexu

Čo znamená skratka ORL? Pod skratkou sa skrýva slovné spojenie otorinolaryngológia - je to odvetvie veterinárnej medicíny ktoré sa zaoberá diagnostikou a terapiou ochorení uší, nosa a nosových dutín, a dýchacích ciest na našej klinike bez delenia na horné a dolné dýchacie cesty.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany