Potrebujete so svojím zvieratkom absolvovať chirurgický zákrok?

Predoperačné vyšetrenia a plánovaný chirurgický zákrok


Pred plánovaným chirurgickým zákrokom odporúčame klinické vyšetrenie pacienta, ktoré na základe predošlej konzultácie s klientom je spojené s predoperačnými vyšetreniami.Komu hlavne odporúčame predoperačné vyšetrenia?

Z medicinálneho hľadiska je ideálne, ak má každý pacient pred chirurgickým zákrokom vykonané základné predoperačné vyšetrenia. Takýto stav vo veterinárnej medicíne ale nie je veľmi reálny, či už niekedy z dôvodov finančných alebo realizačných (napr. pri operáciách ferálnych mačiek) príp. iných.


Jednoznačne ale odporúčame predoperačné vyšetrenia pacientom starším, zvieratkám plemien s výskytom dedičných ochorení (srdca, obličiek...) a pacientom so zdravotnými problémami. Každý náš klient má možnosť s veterinárnym lekárom individuálne konzultovať zdravotný stav svojho zvieratka a odporúčaný postup pred operačným zákrokom.

Čo sú to predoperačné vyšetrenia a na čo sú potrebné?

Ide o vyšetrenia, kde bližšie diagnostikujeme zdravotný stav pacienta.


  • Hematologické vyšetrenie krvi nám dá obraz o kvalite a množstve tvorby červených a bielych krviniek.

  • Biochemické vyšetrenie krvi je obrazom metabolizmu, funkcie vnútorných orgánov ako obličiek, pečene, pankreasu a pod. Výber vyšetrenia základných alebo širších parametrov odporučí veterinárny lekár na základe klinického stavu pacienta a anamnézy.

  • Kardiologické vyšetrenie pacienta

  • Zobrazovacie metódy ako RTG a USG sú použité v prípadoch, kedy na základe predošlých vyšetrení je potrebné doplniť diagnostiku pacienta resp. ide o nevyhnutnú potrebu pre plánovaný chirurgický zákrok.

  • Akékoľvek ďalšie vyšetrenie sa vykonáva iba z dôvodu individuálnej potreby konkrétneho pacienta.


Vďaka predoperačným vyšetreniam vieme minimalizovať riziko narkózy. Pokiaľ sa diagnostikujú nejaké problémy, vo väčšine prípadov je možné medikamentózne "predpripraviť" pacienta a načasovať potrebný zákrok.

Taktiež v prípade "rizikového pacienta", kedy je chirurgický zákrok nevyhnutnou potrebou terapie resp. jedinou formou terapie, je operujúci lekár v rámci možností nachystaný (prístrojovo, medikamentózne, personálne...) na konkrétne možné komplikácie.

Ako prebieha plánovaný chirurgický zákrok na našej veterinárnej klinike?

Na našom pracovisku pracujeme na objednávky. To znamená, že majiteľ prichádza na konkrétny termín, kedy ho prijíma konkrétny veterinárny lekár. Zvieratko musí byť pred operačným zákrokom nalačno (dĺžku hladovky dopredu stanovuje doktor podľa jeho veku a druhu zákroku). Doktor najskôr odoberie potrebnú anamnézu a pacienta ešte raz vyšetrí a aj odváži. Pokiaľ je všetko v poriadku, nasleduje aplikácia sedatív, ktoré sa podávajú vo forme injekcie (zväčša do stehna). Majiteľ zostáva spolu so zvieratkom v ambulancii, kým sa postupne upokojí a zaspí. Po približne 10 minútach si preberieme pacienta a s majiteľom sme dohodnutí, kedy mu voláme resp. kedy si príde pre svoje zvieratko po zákroku. Následne zavádzame intravenóznu kanylu, cez ktorú podávame ďalšie narkotiká, infúziu resp. potrebnú medikáciu. Vyholené operačné miesto sa dezinfikuje a takto pripraveného pacienta premiestnime do chirurgickej miestnosti, ktorá je už prichystaná na daný zákrok. Cez zavedený tracheálny tubus sa zvieratko napája na inhalačný prístroj, ktorý vďaka zmesi kyslíka s izofluránom zabezpečuje stabilnú hĺbku narkózy. Taktiež je táto forma anestézie veľmi šetrná. Operačné pole sa opakovane dezinfikuje a pristupuje sa k chirurgickému zákroku. Počas operácie je pacient monitorovaný a individuálne medikovaný.


Po zákroku veterinárne sestričky očistia príp. vysušia vlhkú srsť, oblečú zvieratko do prubanu alebo pooperačnej košielky a prenesú ho do pooperačného boxu. Tu sa preberá na výhrevnej podložke a deke. Pravidelná kontrola pacienta do kompletného nadobudnutia vedomia minimalizuje pooperačné komplikácie. V závislosti na veku, zdravotnom stave pacienta a dĺžke chirurgického zákroku trvá doba, kedy zvieratko metabolizuje narkotiká. Po operácii zostáva pacient u nás ešte minimálne hodinu, niekedy ale aj zvyšok dňa. Pri náročnejších pacientoch je nutné dlhšie podávanie infúzie resp. potrebných liekov.


Majiteľa kontaktujeme na základe predošlej dohody. Buď rovno po zákroku, alebo až na vopred dohodnutom termíne, kedy si svojho zvieracieho miláčika rovno vyzdvihne. Pred prepustením pacienta je majiteľ informovaný o priebehu zákroku, pooperačnej starostlivosti a individuálnych pokynoch k medikácii v domácom prostredí. Všetky podstatné informácie majiteľ súčasne individuálne obdrží aj v písomnej forme. Väčšina pacientov v čase odchodu z kliniky dostatočne vníma okolie a sú schopní odísť z kliniky po vlastných labkách 😊 (pravdaže mačky a malé hlodavce zostávajú v prepravkách).


Veterinárna klinika Zverland Piešťany