Náš tím - lekári

MVDr. Katarína Čentešová

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku     2002
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- od roku 1998 stáže na veterinárnej klinike PPP v Denveri, Co, USA    zamerané hlavne na chirurgiu mäkkých tkanív a ortopédiu, a účasť  na charitatívnych kastračných programoch v indiánskych    rezerváciách v Montane, USA
- 2002 - 2005 Veterinárna klinika Planet a Sloboda zvierat, Bratislava
- 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride,  Mexiko
- 5/2005 - 2/2014 vlastná prax - Veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od roku 2005 hlavný veterinárny lekár pre Občianske združenie Mačky SOS
- 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív, ortopédia, felinná medicína


MVDr. Patrícia Pavlačková

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku  2005
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen Slovenskej spoločnosti veterinárnej dermatológie

- Člen Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD  www.esvd.org)

- 2004 stáž počas štúdia na Veterinárnej fakulte Univerzity v Ljubljane,  Slovinsko
- 2005 - 2010 veterinárna klinika EUVET, Bratislava
- 2010 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od 2010 aktívna spolupráca s Občianskym združením Mačky SOS
- 1 - 4/2013 kompletný dermatologický kurz na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: dermatológia a endokrinológia, chirurgia mäkkých tkanív, felinná medicína, gastroenterológia, vedúci lekár tímu diagnostickej medicíny

MVDr. Soňa Sidorová

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v  Košiciach v roku 2012
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- veterinárne stáže počas štúdia na: Súkromná veterinárna klinika  Trnava, Zvieracia klinika plus Trnava, Klinika Jaggy Praha
- 2012 - 2013 Zvieracia klinika plus, Trnava
- 8/2013 Veterinárna klinika Zverland Piešťany
- Člen Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov

zameranie: všeobecný praktický lekár, interná medicína, alternatíva medicína


MVDr. Tomáš Schuster, MBA

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2000
- absolvent Brno International Business School v roku 2009
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR

- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen AVDS (americkej spoločnosti veterinárnej dentálnej medicíny  www.avds-online.org)
- Člen ESVC (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie  www.esvcardio.org)
- 2000-2001 humánna farmaceutická spol., obchodný zástupca
- 2001-2006 veterinárna farmaceutická spol., konzultant
- 2006-2012 veterinárna farmaceutická spol., obchodný manager pre SR a ČR
- 2008-2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava
- 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride, Mexiko
- 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany
- 3/2014 vlastná prax - Veterinárna ambulancia ZVERLAND Vrbové www.veterinar-vrbove.sk

zameranie:  kardiológia, stomatológia, gastroenterológia, zobrazovacie techniky USG, endoskopia


MVDr. Andrej Pavlačka

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen komory veterinárnych lekárov SR
- Člen slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO  www.esvo.org)
- 2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave
- 2006 súkromná veterinárna prax
- 2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Michaela Zelenáková

- absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR

6/2017-11/2017 veterinárna klinika Lapvet Bratislava

veterinárne stáže počas štúdia na: Veterinární ordinace Xenopus, Brno (špecializovaná na morčatá), Veterinární klinika Jaggy, Brno, Veterinární ordinace Exovet, Brno ( špecializovaná na malé a exotické zvieratá), Zvieracia klinika Pašek

2016 Summer School for Exotic Medicine and Surgery

2016 Erasmus praktický pobyt - Klinika pre malé zvieratá, Klinika pre vtáky a plazy Universität Leipzig

2015 Ceepus praktický pobyt - Klinika pre malé zvieratá ( Chirurgické oddelenie) Veterinärmedizinische Universität Wien

2014 Ceepus letná škola - Summer School Wildlife Management

zameranie: interná medicína, jednotka intenzívnej starostlivosti a hospitalizácie