Náš tím - lekári

MVDr. Katarína Čentešová

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku     2002
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- od roku 1998 stáže na veterinárnej klinike PPP v Denveri, Co, USA    zamerané hlavne na chirurgiu mäkkých tkanív a ortopédiu, a účasť  na charitatívnych kastračných programoch v indiánskych    rezerváciách v Montane, USA
- 2002 - 2005 Veterinárna klinika Planet a Sloboda zvierat, Bratislava
- 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride,  Mexiko
- 5/2005 - 2/2014 vlastná prax - Veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od roku 2005 hlavný veterinárny lekár pre Občianske združenie Mačky SOS
- 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív, ortopédia, felinná medicínaMVDr. Patrícia Pavlačková, CSAVP (Dermatology)

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR

- Člen Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD www.esvd.org)

- 2004 stáž počas štúdia na Veterinárnej fakulte Univerzity v Ljubljane, Slovinsko
- 2005 - 2010 veterinárna klinika EUVET, Bratislava
- 2010 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od 2010 aktívna spolupráca s Občianskym združením Mačky SOS
- 1 - 4/2013 kompletný dermatologický kurz na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

2016 - 2018 postgraduálne vzdelávanie ESAVS Dermatology I-III, University Luxembourg

- 2021 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Dermatology, University Luxembourg

-2022 postgraduálne vzdelávanie Improve International Feline Medicinezameranie: felinná medicína ,dermatológia a endokrinológia, chirurgia mäkkých tkanív, ,gastroenterológia


MVDr. Tomáš Schuster, MBA, CSAVP(Cardio),GPCert(Cardio)

certifikovaný veterinárny lekár v oblasti veterinárnej kardiológie

Zameranie:
- veterinárna kardiológia,
- zobrazovacie techniky - sonografia, endoskopia,
- stomatológia,

Člen ESVC (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie www.esvcardio.org)

- 2023 získanie certifikátu - CERTIFICATE OF SMALL ANIMAL VETERINARY PRACTICE (CSAVP) v odbore kardiológia (Cardiology)

- 2022 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2021 - University Luxembourg - certifikačné skúšky ESAVS Cardio module

- 2019 - ESAVS Cardiology IV. - University Luxembourg

- 2018 - statusu certifikovaného veterinárneho lekára v oblasti veterinárnej kardiológie GPCert(Cardio),

- 2018 - ukončené vzdelávanie v oblasti veterinárnej kardiológie štúdium v Nemecku,

- 2016 - 2018 - ESAVS Cardiology I-III.- University Luxembourg

- 2012 - súčasnosť Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

- 2008 - 2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2000

- absolvent Brno International Business School - rok 2009

MVDr. Andrej Pavlačka

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen komory veterinárnych lekárov SR
- Člen slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO  www.esvo.org)
- 2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave
- 2006 súkromná veterinárna prax
- 2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

-2023- ACVO - Basic Sience Course in Veterinary and Comparative Ophtalmology


zameranie: oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Klaudia Mičeková

- absolvent Veterinární univerzita Brno v roku 2023

- Člen komory veterinárnych lekárov SR

- 1/ 2024 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany


zameranie: general practice veterinary medicine,


Veterinárna klinika Zverland Piešťany