Náš tím - lekári

MVDr. Katarína Čentešová

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku     2002
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- od roku 1998 stáže na veterinárnej klinike PPP v Denveri, Co, USA    zamerané hlavne na chirurgiu mäkkých tkanív a ortopédiu, a účasť  na charitatívnych kastračných programoch v indiánskych    rezerváciách v Montane, USA
- 2002 - 2005 Veterinárna klinika Planet a Sloboda zvierat, Bratislava
- 1/2010 účasť na prvom veľkom kastračnom programe v Meride,  Mexiko
- 5/2005 - 2/2014 vlastná prax - Veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od roku 2005 hlavný veterinárny lekár pre Občianske združenie Mačky SOS
- 4/2012 Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív, ortopédia, felinná medicína


MVDr. Patrícia Pavlačková

- absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku  2005
- Člen Komory veterinárnych lekárov SR
- Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen Slovenskej spoločnosti veterinárnej dermatológie

- Člen Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD  www.esvd.org)

- 2004 stáž počas štúdia na Veterinárnej fakulte Univerzity v Ljubljane,  Slovinsko
- 2005 - 2010 veterinárna klinika EUVET, Bratislava
- 2010 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- od 2010 aktívna spolupráca s Občianskym združením Mačky SOS
- 1 - 4/2013 kompletný dermatologický kurz na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: dermatológia a endokrinológia, chirurgia mäkkých tkanív, felinná medicína, gastroenterológia, vedúci lekár tímu diagnostickej medicíny

MVDr. Tomáš Schuster, MBA, GPCert(Cardio)

certifikovaný veterinárny lekár v oblasti veterinárnej kardiológie

Zameranie: 
-  veterinárna kardiológia, 
- zobrazovacie techniky - sonografia, endoskopia,
- stomatológia.

- 2018 získanie statusu certifikovaného veterinárneho lekára v oblasti veterinárnej kardiológie GPCert(Cardio),
- Člen ESVC (Európskej spoločnosti veterinárnej kardiológie www.esvcardio.org)
- 2018 ukončené vzdelávanie v oblasti veterinárnej kardiológie štúdium v nemecku Nemecku,
- 2016 - 2018 - ESAVS Cardiology I-III. University Luxembourg 
- 2012 - súčastnosť Veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany
- 2008-2013 Veterinárna klinika ZVERLAND, Bratislava
- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2000
- absolvent Brno International Business School v roku 2009

MVDr. Andrej Pavlačka

- absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 2005
- Člen komory veterinárnych lekárov SR
- Člen slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat
- Člen európskej spoločnosti veterinárnej oftalmológie (ESVO  www.esvo.org)
- 2005-2006 veterinárna klinika Amis v Bratislave
- 2006 súkromná veterinárna prax
- 2006 - 2013 hlavný veterinárny lekár Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- 6 - 8/2013 stáž zameraná na chirurgiu mäkkých tkanív na klinike PPP v Denveri, CO, USA
- 1 - 2/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Bratislava
- 3/2014 veterinárna klinika ZVERLAND Piešťany

zameranie: oftalmológia, ortopedická diagnostika, zobrazovacie techniky RTG, chirurgia mäkkých tkanív