DERMATOLÓGIA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA DERMATOLOGICKEJ AMBULANCII:

- základné klinické vyšetrenie kože
- otoskopické vyšetrenie
- vyšetrenie a ošetrenie análnych žliaz
- konzultáciu a poradenstvo v oblasti hypoalergénnych diét a monodiét
- natívne mikroskopické vyšetrenie

- trichoskopické vyšetrenie
- vyšetrenie chlpov za pomoci Woodovej lampy
- cytologické vyšetrenie
- odber vzoriek na bakteriologické a mykologické vyšetrenie a následnú terapiu
- chirurgická excízia neoplázií s následným histopatologickým vyšetrením
- odber vzoriek na dermatohistopatologické vyšetrenie
- vyšetrenie krvi a funkčné krvné testy pri podozrení na endokrinné ochorenia s kožnými prejavmi
- koprologické vyšetrenie pri podozrení na endoparazitárnu príčinu kožného ochorenia

Čo je to dermatológia zvierat?

Veterinárna dermatológia je odbor veterinárnej medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou kožných ochorení a jej derivátov. Medzi kožné deriváty patria uši, pazúriky a análne žľazy. Ochorenie kože môže prebiehať samostatne alebo môže byť súčasťou celkového ochorenia organizmu.

Na dermatologické vyšetrenie sa prosím objednajte:

MVDr. Patrícia Pavlačková

tel. recepcia: 0908 701 878, pevná linka: 033 / 76 258 49

Pokiaľ ste referovaný pacient od svojho ošetrujúceho veterinárneho lekára, prosím doneste si zo sebou žiadanku o požadované vyšetrenia a lekársku správu (ak bola vydaná).

MVDr. Patrícia Pavlačková

Člen Európskej spoločnosti veterinárnej dermatológie (ESVD www.esvd.org)

Zameranie:
- dermatológia a endokrinológia, chirurgia mäkkých tkanív, felinná medicína


- 2013 dermatologický kurz na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne

- 2016 - 2018 - ESAVS Dermatology I-III. University Vienna

-2021-ESAVS Dermatology I-III ukončené aprobačnou skúškou

Veterinárna klinika Zverland Piešťany