LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ČO PONÚKAME NAŠIM PACIENTOM PRI LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE:

Vyšetrenie krvi:
hematológia - stanovenie hodnôt krvného obrazu (biely a červený krvný obraz, trombocyty hladina hemoglobínu..)

- stanovenie hladiny CRP

biochémia - zisťuje činnosť a funkcie vnútorných orgánov, pečene, obličiek, pankreasu a i.

- stanovenie hladiny progesterónu

- stanovenie hladiny SDMA

- stanovenie hladiny T4 (monitorovanie hladiny štítnej žľazy)

- stanovenie elektrolytov

- stanovenie acidobázickej rovnováhy

Vyšetrenie krvných skupín u psov a mačiek

Vyšetrenie moču:
mikroskopické vyšetrenie sedimentu - (kvantitatívne stanovenie počtov epiteliálnych bunie, baktérií a kryštalov

biochémická analýza moču - pomocou analyzátora PROCAN

(stanovenie hladín Leukocytov, Erytrocytov, Urobilinogénu, Dusitanov, Ketóny, Bilirubín, Glukóza, PH, špecifickej hnotnosti)

-stanovenie hodnôt UPC (včasná diagnostika renálneho zlyhania)

Koprologické vyšetrenie:

- vyšetrenie trusu na prítomnosť štádií vnútorných parazitov

(Toxocara, Teanie, Isospora, Giardia...)

Mikroskopické vyšetrenie:
- cytologických preparátov (výtery z ucha, výtery z pošvy, stery a odtlačky z kože..)
- prítomnosť ektoparazitov (svrab, švoly, plesne...)

Rýchle diagnostické testy:
- ako napr. Felinný imunodeficientný vírus, Vírus felinnej leukémie a Panleukopénia u mačiek
- Parvovírus psov, Lýmska Borélia, Erlichia Anaplasma


Väčšinu vyšetrení analyzujeme  priamo na klinike v priestoroch vlastného laboratória a s výsledkom do niekoľkých minút.

Čo je to laboratórna diagnostika?

Laboratórna diagnostika sa zaoberá analýzou vzoriek odobratých od pacientov a ich porovnaním
s fyziologickými hodnotami. V závislosti od druhu vzorky je zvolená vyšetrovacia metóda. Niektoré
vzorky je nutné pred ich vyšetrením spracovať (centrifugácia, farbenie, ...). Výsledky sú
vyhodnocované prístrojom alebo doktorom podľa použitej vyšetrovacej metódy.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany