LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ČO PONÚKAME NAŠIM PACIENTOM PRI LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE:

Vyšetrenie krvi:
- hematológia
- biochémia
- vyšetrenie krvných skupín

Vyšetrenie moču:
- mikroskopické vyšetrenie sedimentu
- cytologická analýza
- biochémia

-stanovenie hodnôt UPC (včasná diagnostika renálneho zlyhania)

Koprologické vyšetrenie:

- vyšetrenie trusu na prítomnosť štádií vnútorných parazitov

Mikroskopické vyšetrenie:
- cytologických preparátov (výtery z ucha, výtery z pošvy, stery a odtlačky z kože..)
- prítomnosť ektoparazitov (svrab, švoly, plesne...)

Rýchle diagnostické testy:
- ako napr. Felinný imunodeficientný vírus, Vírus felinnej leukémie a Panleukopénia u mačiek
- Parvovírus psov, Lýmska Borélia, Erlichia...


Čo je to laboratórna diagnostika?

Sem vložte podnadpis

Laboratórna diagnostika sa zaoberá analýzou vzoriek odobratých od pacientov a ich porovnaním
s fyziologickými hodnotami. V závislosti od druhu vzorky je zvolená vyšetrovacia metóda. Niektoré
vzorky je nutné pred ich vyšetrením spracovať (centrifugácia, farbenie, ...). Výsledky sú
vyhodnocované prístrojom alebo doktorom podľa použitej vyšetrovacej metódy.