LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

ČO PONÚKAME NAŠIM PACIENTOM PRI LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE:

Vyšetrenie krvi:
- hematológia
- biochémia
- vyšetrenie krvných skupín

Vyšetrenie moču:
- mikroskopické vyšetrenie sedimentu
- cytologická analýza
- biochémia

-stanovenie hodnôt UPC (včasná diagnostika renálneho zlyhania)

Koprologické vyšetrenie:

- vyšetrenie trusu na prítomnosť štádií vnútorných parazitov

Mikroskopické vyšetrenie:
- cytologických preparátov (výtery z ucha, výtery z pošvy, stery a odtlačky z kože..)
- prítomnosť ektoparazitov (svrab, švoly, plesne...)

Rýchle diagnostické testy:
- ako napr. Felinný imunodeficientný vírus, Vírus felinnej leukémie a Panleukopénia u mačiek
- Parvovírus psov, Lýmska Borélia, Erlichia...


Čo je to laboratórna diagnostika?

Sem vložte podnadpis

Laboratórna diagnostika sa zaoberá analýzou vzoriek odobratých od pacientov a ich porovnaním
s fyziologickými hodnotami. V závislosti od druhu vzorky je zvolená vyšetrovacia metóda. Niektoré
vzorky je nutné pred ich vyšetrením spracovať (centrifugácia, farbenie, ...). Výsledky sú
vyhodnocované prístrojom alebo doktorom podľa použitej vyšetrovacej metódy.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany