VETERINÁRNA UROLÓGIA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA UROLOGICKEJ AMBULANCII:

V rámci diagnostiky:

- laboratórne vyšetrenie moču - biochemickým analyzátorom stanovujúcim 12 parametrov

- vyšetrenie močového sedimentu-mikroskopicky

- odber sterilného moču na laboratórne vyšetrenie-punkciou močového mechúra

- USG vyšetrenie močového mechúra, materince, prostaty.

-RTG vyšetrenie - najmä diagnostika močových kameňov v močovom mechúry a vývodných močových cestách

V rámci terapie:

- ambulantné ošetrovanie zápalov močového mechúra a močových ciest

- liečba a menežment močových kryštálov a kameňov

- chirurgické ošetrenie - odstránenie močových kameňov, spriechodnenie vývodných močových ciest, uretrostómie, odstraňovanie novotvarov

Čo je to veterinárna urológia?  Je to oblasť veterinárnej medicíny ktorá sa zaoberá vyšetrením a liečbou ochorení močového mechúra a močových ciest.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany