Príčiny ochorenia močových ciest u mačiek

Príčiny vyvolávajúce FLUTD sú: močové kryštáliky, močové kamene, uretrálna zátka, bakteriálna infekcia, idiopatická cystitída a behaviorálny problém. Všetky tieto príčiny spôsobujú zvieraťu bolesť, diskomfort a stres, pričom prvé tri spomenuté môžu mať, pri upchatí močovej trubice, za následok život ohrozujúci stav až smrť.

Felinná idiopatická cystitída - veľmi dôležitú úlohu spúšťača tohto ochorenia hrá stres. Pokiaľ sa k pôsobeniu stresových faktorov pridá napr. infekcia, koncentrovaný moč, nedostatočný príjem tekutín alebo prítomnosť kryštálikov v moči, naruší sa ochranná vrstva steny močového mechúra (GAG) a dochádza k vzniku zápalu a lokálnej bolestivosti.

Močové kamene sa líšia veľkosťou aj zložením, najčastejšie sú struvitové a oxalátové kamene. Spôsobom terapie je chirurgické odstránenie.

Uretrálne zátky sú zložené z bielkovinovej hmoty (napr. bielkoviny a bunky steny močového mechúra a krv) a kryštálikov. Sú obzvlášť nebezpečné, pretože môžu spôsobiť upchatie močových ciest t.j. akútny až život ohrozujúci stav.

Infekčné príčiny - bakteriálna infekcia sa vo väčšine prípadov objavuje sekundárne, čiže ako následok prítomnosti kryštálikov, močového kameňa, nádoru, anatomickej vady a nevhodného ph moču. Podstatnú úlohu v náchylnosti na bakteriálnu infekciu môže zohrávať oslabená imunita zvieraťa.

Diagnostika

Základom diagnostiky ochorenia močových ciest je odber vzorky moču. Najvhodnejším spôsobom získania moču je cystocentéza / punkcia cez brušnú stenu/, príp. katetrizácia u kocúrov, kedy týmto spôsobom môžeme súčasne prekontrolovať priechodnosť močovej trubice. V moči sa stanovuje jeho špecifická hmotnosť, prítomnosť zápalových buniek, bielkovín, červených krviniek, kryštálov a baktérií. Pomocnými vyšetreniami sú USG a RTG na odhalenie močových kameňov alebo nádorových zmien. Ďalším pomocným vyšetrením je vyšetrenie krvi, ktoré slúži na vylúčenie iných systémových ochorení ako sú napr. zlyhanie obličiek alebo cukrovka. Ak nie je možné odhaliť fyzickú príčinu ochorenia, môže ísť o behaviorálny problém.

Pri manažmente ochorenia by si mal každý majiteľ uvedomiť, že ochorenie močových ciest je pre mačku bolestivé a stresujúce. Zviera sa môže samovoľne traumatizovať, môže sa znížiť chuť do jedla, postihnutý jedinec môže zmeniť správanie voči majiteľovi alebo aj iným mačkách v domácnosti. Močenie na nevhodných miestach je spôsobom ako upozorňuje na tento konkrétny alebo aj iný zdravotný problém.

Aké sú základy terapie?

1. Znížiť stres .

Medzi identifikované stresové podnety zaraďujeme: náhle zmeny v diéte, zmeny prostredia, cestovanie, preplnenosť (veľa zvierat v obmedzenom priestore), príchod nových zvierat alebo ľudí do domácnosti. Obzvlášť významný môže byť stres v súvislosti s močením, napr. nevhodné umiestnenie mačacej toalety, nevyhovujúca podstielka, malý počet toaliet v závislosti od počtu zvierat, znečistená toaleta, agresívne správanie sa iných mačiek v domácnosti atď.

2. Zmena stravy.

K dispozícii sú špeciálne veterinárne diéty, ktoré majú terapeutický účinok (majú upravený obsah jednotlivých zložiek, upravujú ph moču a podporujú príjem tekutín). Dôležitý je neobmedzený prístup k čerstvej vode a povzbudzovanie mačky k príjmu tekutín (fontánky, misky s vodou na viacerých miestach). Dostatočný príjem tekutín pomáha zrieďovať škodlivé látky v moči.

3. Adekvátne použitie liečiv.

V prípade bolestivosti alebo kŕčov použitie analgetík/liekov proti bolesti/ a spazmolytík /liekov proti krčom/, v prípade zápalu a bakteriálnej infekcie, antibiotík. Medzi pomocné liečivá patria lieky na ochranu sliznice močového mechúra, ale aj prípravky s obsahom mačacích feromónov, napr. Feliway na zníženie stresového zaťaženia zvieraťa.

Pozorný majiteľ si môže všimnúť, že niektoré zvieratá vykazujú mierne príznaky ešte pred rozvinutím samotného ochorenia. Doba trvania týchto príznakov sa môže líšiť od niekoľkých hodín po niekoľko dní až týždňov. Dôležitá je včasná návšteva veterinárneho lekára. Liečba samotného ochorenia je časovo náročná pre majiteľa ale aj pacienta, preto je nutné dodržiavať inštrukcie týkajúce sa podávania liečiv, predpísanej diety a pravidelných kontrol zdravotného stavu a účinnosti terapie. V prípade nedodržania potrebnej terapie, hrozí riziko doživotných následkov. Mačičky po prekonaní močových problémov môžu byť náchylnejšie na recidívu stavu, preto je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia- správna dieta, dostatočný príjem tekutín, udržiavanie optimálnej hmotnosti a minimalizovanie stresu.

Príklady rôznych typov kryštálov nachádzajúcich sa v moči:

Veterinárna klinika Zverland Piešťany