Ortopédia a traumatológia

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA ORTOPEDICKEJ AMBULANCII:

Základné ortopedické vyšetrenie pri vedomí pacienta

Možnosť diagnostiky chronického krívania + možnosti konzervatívnej terapie + menežment

Vyšetrenie kolien na prítomnosť luxácie pately aj s vystavením certifikátu so stupňom ochorenia

Možnosť využitia terapeutického laserového prístroja ako súčasť terapie chronických artrotických stavov, pooperačných stavov a traumatických zranení

V rámci terapie:

Operácie pretrhnutie predného skríženého väzu (extrakapsulárna metóda), operácie poškodeného menisku, operácie mediálnej luxácie pately MLP (artroplastika sulcu s prípadnou transpozíciou tuberositas tibiae)

Operácie bedrového kĺbu pri luxácii kĺbu, respektíve pri ruptúre ligamentum capitis femoris (FHO- resekcia hlavice stehennej kosti)

Osteosyntézy dlhých kostí, čeľusť, panva

Čo je to veterinárna ortopédia?
Je to oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostiku a terapiou ochorení pohybového aparátu.
Ochorenia pohybového aparátu sa vyskytujú nielen na končatinách,ale aj v priebehu celej chrbtice, a v oblasti panvy a krížovej kosti.

Ochorenie pohybového aparátu môžu prebiehať samostatne, alebo môžu byť súčasťou celkového ochorenia organizmu.