ORTOPÉDIA A TRAUMATOLÓGIA

ČO PONÚKAME NAŠÍM PACIENTOM NA ORTOPEDICKEJ AMBULANCII:

Základné ortopedické vyšetrenie pri vedomí pacienta

Možnosť diagnostiky chronického krívania + možnosti konzervatívnej terapie + menežment

Vyšetrenie kolien na prítomnosť luxácie pately aj s vystavením certifikátu so stupňom ochorenia

Možnosť využitia terapeutického laserového prístroja ako súčasť terapie chronických artrotických stavov, pooperačných stavov a traumatických zranení

V rámci terapie:

Operácie pretrhnutie predného skríženého väzu (extrakapsulárna metóda), operácie poškodeného menisku, operácie mediálnej luxácie pately MLP (artroplastika sulcu s prípadnou transpozíciou tuberositas tibiae)

Operácie bedrového kĺbu pri luxácii kĺbu, respektíve pri ruptúre ligamentum capitis femoris (FHO- resekcia hlavice stehennej kosti)

Osteosyntézy dlhých kostí, čeľusť, panva

Čo je to veterinárna ortopédia?
Je to oblasť veterinárnej medicíny, ktorá sa zaoberá prevenciou, diagnostiku a terapiou ochorení pohybového aparátu.
Ochorenia pohybového aparátu sa vyskytujú nielen na končatinách,ale aj v priebehu celej chrbtice, a v oblasti panvy a krížovej kosti.

Ochorenie pohybového aparátu môžu prebiehať samostatne, alebo môžu byť súčasťou celkového ochorenia organizmu.

Na ortopedické vyšetrenie sa prosím objednajte:

MVDr. Katarína Čentešová, MVDr. Andrej Pavlačka

tel. recepcia: 0908 701 878, pevná linka: 033 / 76 258 49

Pokiaľ ste referovaný pacient od svojho ošetrujúceho veterinárneho lekára, prosím doneste si zo sebou žiadanku o požadované vyšetrenia a lekársku správu (ak bola vydaná).

MVDr. Katarína Čentešová

- od roku 1998 stáže na veterinárnej klinike PPP v Denveri, Co, USA zamerané hlavne na chirurgiu mäkkých tkanív a ortopédiu

zameranie: chirurgia mäkkých a tvrdých tkanív, ortopédia, felinná medicína

MVDr. Andrej Pavlačka


Deduško Romy

Fedorko a laser

Veterinárna klinika Zverland Piešťany