Ochorenia močových ciest u mačiek

Ochorenia močových ciest u mačiek.

Ochorenia dolných močových ciest (FLUTD- feline lower urinary tract disease) predstavujú v súčasnej praxi malých zvierat pomerne častý problém, s ktorým majitelia mačičiek prichádzajú na veterinárnu kliniku. Existujú príčiny riešiteľné, s ktorými vieme pomôcť, niektoré však zostávajú neznáme - tzv. idiopatické (nevieme zistiť príčinu).
Problém s ochorením dolných močových ciest sa najčastejšie prejavuje močením na nevhodné miesta (mimo mačaciu toaletu), častejším močením, bolesťou (to sa môže prejaviť aj vokalizáciou v mačacej toalete - mňaukaním resp. dlhým procesom močenia), prítomnosťou krvi v moči, poprípade až agresivitou alebo naopak skrývaním sa v rôznych zákutiach domácnosti.
Tento komplex ochorení môže postihovať mačky akéhokoľvek veku. Podľa rôznych štatistík sú najčastejšie postihnuté mačky v strednom veku, s nadváhou, kŕmené nevhodnou stravou so súčasne nedostatočným príjmom tekutín, mačky pohybovo menej aktívne. FLUTD postihuje rovnakou mierou samce aj samice, vyššie riziko obštrukcie močového traktu je u jedincov samčieho pohlavia (vyplývajúce z anatómie močovej rúry samcov).

Veterinárna klinika Zverland Piešťany