Reštriktívna kardiomyopatia mačiek  

RCM Restrictive cardiomoypathy in cats

Toto ochorenie patrí k druhému najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu srdca u mačiek pri ktorom dochádza k fibróze myokardu.

Pacienti trpiaci týmto ochorením sú na kliniku prinesený najčastejšie z dôvodu zhoršeného dýchania, apatie. U pacientov býva často diagnostikovaný výpotok v brušnej, alebo hrudnej dutine, zmeny na EKG sú pomerne významné. Z dôvodu stázy krvi existuje pomerne veľké riziko tromboembólie.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany