Perikardiálny výpotok u psov

Perikardiálny výpotok (EF - efúzia) je abnormálne nahromadenie tekutiny alebo krvi v osrdcovníku (osrdcovník = perikard = vak obaľujúci srdce). Hromadenie tekutiny vo vnútri vaku spôsobuje zvýšenie tlaku a zníženie srdcovej náplne. V prípade, že srdce nie je schopné naplniť sa krvou, nemôže ju účinne pumpovať. Táto skutočnosť má nepriaznivý vplyv na funkciu srdca a tento stav nazývame tamponáda srdca. Perikardiálný výpotok, je závažný stav a môže mať za následok náhlu smrť.

Medzi najčastejšie príčiny perikardiálneho výpotku patria neoplázie (nádorové zmeny), infekčné, metabolické, toxické, kardiovaskulárne, traumatické a idiopatické príčiny.

Psy s perikardiálnym výpotokom trpia viacerými nešpecifickými príznakmi. Medzi bežné patria letargia, respiračné ťažkosti, kolaps, zníženie chuti do jedla, vracanie a napätie v brušnej oblasti, výpotok v brušnej dutine (ascites viď video) .Medzi najdôležitejšie diagnosticky patrí RTG hrudníka a echokardiografické vyšetrenie srdca.

Echokardiografické (vyšetrenie srdca ultrazvukom) je najviac citlivá a špecifická neinvazívna metóda, ktorá nám umožňuje potvrdiť prítomnosť perikardiálneho výpotku.

Počiatočná liečba výpotku, ktorý spôsobuje hemodynamické zmeny je perikardiocentéza. Pericardiocentéza sa vykonáva umiestnením dlhej ihly cez hrudnú stenu do osrdcovníka s cieľom odobrať krv alebo tekutinu. Ďalšia liečba je už zameraná na liečbu vyvolávajúcej príčiny.

Perikardiálna efúzia po vykonanej perikardiocentéze (obázok vľavo) a niekoľko dní potom (obrázok v pravo).

Veterinárna klinika Zverland Piešťany