Meranie vnútroočného tlaku

Vnútroočný tlak udržuje stenu očného bulbu elasticky napnutú a týmto zabezpečuje normálny tvar oka, ako aj polohu vnútorných štruktúr oka. Je preto dôležitým ukazovateľom funkcie oka. Meranie vnútroočného tlaku (tonometria) je overovanie miery stlačiteľnosti obalov oka. Realizuje sa pomocou špeciálneho prístroja, digitálneho tonometra. Vyšetrenie je prevádzané v lokálnej anestéze.

Hodnoty vnútroočného tlaku sa menia pri mnohých ochoreniach.

Znížený vnútroočný tlak je najmä pri zápaloch stredných štruktúr oka(uveitída). Sprievodným znakom je silná bolestivosť oka. K poklesu vnútroočného tlaku dochádza taktiež pri znížení celkového krvného tlaku, napríklad pri dehydratácii.

Zvýšený vnútroočný tlak sa vyskytuje najčastejšie pri glaukóme, ľudovo nazývaný zelený očný zákal. Pri tomto ochorení dochádza k poškodeniu očného nervu a sietnice a následne k oslepnutiu postihnutého oka. Taktiež k nemu môže dochádzať aj pri zmenách polohy šošovky.

Normálne hodnoty vnútroočného tlaku u psov a mačiek sa pohybujú v hodnotách 10-22mmHg.

Pravidelný monitoring vnútroočného tlaku je potrebné preventívne vykonávať najmä u starších pacientov.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany