Povinné čipovanie

Čipovanie zvierat

Od začiatku novembra 2019 sa končí prechodné obdobie počas ktorého mali majitelia psov svojich psíkov začipovať. Podľa nového zákona nesmie veterinárny lekár od 1.11.2019 nezačipovaného psa ošetriť, inak sa vystavuje hrozbe pokuty 1750€ - 20 000€. Kvôli blížiacemu sa termínu Vám prinášame objasnenie základných pojmov.

Označenie-identifikácia spoločenského zvieraťa

Označenie-Identifikácia spoločenského zvieraťa (pes, mačka, fretka) znamená jeho trvalé a nezameniteľné označenie mikročipom. Mikročip je zariadenie,ktoré je pasívne (neudáva polohu zvieraťa), obsahuje číselný kód aslúži iba na jeho odčítavanie. Ide o malý implantáto veľkosti zrnka ryže, ktorý sa aplikátorom v tvare ihly zavedie pod kožu zvieraťa. Na prečítanie kódu je potrebné špeciálne zariadenie, tzv. čítačka.Disponujúním veterinárni lekári, ale aj napríklad útulky zvierat.Označenie zvieraťa mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár.

Registrácia spoločenského zvieraťa (psa)
Registrácia zvieraťa je zadanie údajov o zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat.Registráciu zvieraťa vykonáva veterinárny lekár. Registráciu Vášho zvieraťa si môžete overiť na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk. Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je internetová databáza čipovaných zvierat a ich majiteľov.

Povinnosti majiteľov psov.
Čipovanie je povinné pre psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je taktiež podmienkou pre vydanie (cestovného) pasu spoločenského zvieraťa.Majiteľ psa je povinný hozačipovaťnajneskôr do 12 týždňov veku zvieraťa, alebo pred zmenou majiteľa zvieraťa.

Majiteľ psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť čipovanie psa do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa, ktorý sa prevádza do vlastníctva inej osoby, alebo sa umiestňuje do útulku zvierat.

Výhodačipovania a registrácie:
Výhodou čipovania zvieraťa a jeho registrácie je rýchla identifikácia zvieraťa a následne aj majiteľa.Pri strate či nájdení zvieraťa umožní zistenie údajov o zvierati a jeho majiteľovi anávrat zvieratka domov.

Povinnosti majiteľov psov:

Majiteľ psa je povinný nahlásiť pri zmene majiteľa psa najneskôr do 21 dní údaje o novom vlastníkovi psa do CRSZ. Nahlasovanie zmien sa vykonáva prostredníctvom veterinárneho lekára. Majiteľ zvieraťa má povinnosť do 21 dní nahlásiť aj úhyn registrovaného psa. Majitelia, ktorí sú registrovaný CRSZ bez rodného čísla, musia byť nanovo preregistrovaní.

Pokuta za nezačipovanie psa je 50 €. Pokuta za včasné nenahlásenie údajov o novom vlastníkovi psa alebo nenahlásenie úhynu psa je od 500 do 1200 €. Ak je vlastníkom psa právnická osoba, pokuta je od 400 do 3500 €.

Veterinárny lekár nesmie vykonať ošetrenie, ani nijaké veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je označený mikročipom, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 1 750 eur do 20 000 eur.

Ďalšie podrobnosti o čipovaní zvierat nájdete v aktuálnom Zákone o veterinárnej starostlivosti.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany