Anouk a zlomený zub

Sem vložte podnadpis

Annouk je 6. ročná suka plemena erdelterier. Po nedávnom úraze došlo k poškodeniu jedného zo zubov. Počas prehliadky sme diagnostikovali otvorenú zlomeninu zubu. Keďže táto otvorila vstup do zubnej pulpy, nešlo len o "dekoračnú" záležitosť, ale aj o vážny zdravotný problém. Odhalená zubná pulpa vytvára cestu pre vstup infekcie do koreňa resp. až na kostný podklad.

V takomto prípade sú dva možné terapeutické postupy. Zachovanie ešte vlastne zdravého zubu, kedy je nutné vykonanie endodoncie (ošetrenie koreňového kanála) alebo druhá možnosť, invazívna, totálna extrakcia postihnutého zubu.

V prípade Annouk mala majiteľka jednoznačne záujem o ošetrenie zlomeného zubu.

Pred zákrokom prešla Annouk predoperačnými vyšetreniami. Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii. Postihnutý zub bolo nutné pred ošetrením zröntgenovať (vid foto) a následne bola vyvŕtaná a vyčistená dreňová dutina zubu. Po zavedení výplne a kontrolnom RTG snímkovaní (foto po) bol zub uzatvorený trvalou výplňou a osadená trvalé plomba z kompozitného materiálu.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany