Dilatačná kardiomyopatia

DCM

Dilatačná kardiomyopatia (DCM)

Dilatatačná kardiomyopatia psov (DCM Dilated Cardiomyopathy in Dogs)

Čo je dilatačná kardiomyopatia?

Kardiomyopatia je definovaná ako degeneratívne ochorenie srdcového svalu. Výsledkom takejto degenerácie je že srdcová svalovina sa stáva tenšou (primárne svalovina ľavej komory). Tlak krvi v srdci spôsobuje rozťahovanie tenkých stien srdca čo ma za následok jeho zväčšovanie a zhoršovanie jeho funkcie. V neskoršej fáze ochorenia, keď už srdce nie je schopné "pumpovať" všetku potrebnú krv, to môže viesť k ľavostrannému kongestívnemu srdcovému zlyhaniu , ktorého prejavom najčastejšie býva zhoršené dýchanie. Pred samotným zlyhaním však u pacientov môžeme pozorovať menej výrazné príznaky akými býva najčastejšie zhoršené znášanie záťaže.

Ako často sa vyskytuje?

Dilatačná kardyopmyopatia je častejším ochorením u väčších plemien psov. Medzi ktoré patria boxer, doberman, nemecká doga, írsky vlkodav, svätobernardský pes. Menej často sa stretávame s týmto ochorením u nemeckých ovčiakov, kokeršpanielov, špringeršpanielov, portugalského vodného psa a jazvečíkov. U malých plemien sa vyskytuje zriedkavejšie. Medzi príčiny vzniku ochorenia okrem genetickej predispozície patria idiopatické, výživové (nedostatok taurínu, kartnitínu), toxické a iné. Ochorenie máva častejšie u samcov rýchlejší a závažnejší priebeh ako samíc.

Zdá sa že môj pes dostal náhle dilatačnú kardiomyopatiu (DCM). Môže sa ochorenie tak rýchlo vyvinúť?

DCM je ochorenie ktoré sa vyvíja v priebehu mesiacov až rokov, predtým ako začneme pozorovať klinické príznaky. Ochorenie sa môže prejaviť náhlym nástupom klinických príznakov, ale ochorenie ako také sa rozvíja postupne. U niektorých pacientov dôjde k rozvoju kongestívneho zlyhávania srdca (CHF) v priebehu pár hodín. Zrýchlené a sťažené dýchanie, bledé sliznice, kolaps môžu byť prvými príznakmi.

Aké sú príznaky DCM?

Klinické príznaky ochorenia sa objavujú vtedy keď je už srdcový sval postihnutý a srdce nie je schopné efektívne pumpovať krv. Prvé príznaky súvisia s nedostatkom "energie" a prejavia sa ako intolerancia záťaže, slabosťou, zrýchlené dýchanie počas pokoja alebo spánku, srdcový šelest, bledosťou slizníc, arytmiami, odpadávaním. Pokiaľ dochádzka k progresii ochorenia klinické príznaky sa môžu zhoršovať a prejavovať sa aj ako kašeľ, dýchavičnosť, znížená chuť do jedla, chudnutie, opuch končatín, zväčšenie brucha, studenými perifériami a prejsť až do kongestívneho srdcového zlyhania (CHF), ktoré sa môže prejaviť pri ľavostrannom zlyhaní srdca edémom pľúc, alebo pri pravostrannom zlyhaní ascitom (tekutina v brušnej dutine), pleurálnej efúzii (tektutina v hrudníku). U niektorých pacientov môže dôjsť k syndrómu náhlej smrti.

Toto ochorenie môže spôsobiť tkzv. náhlu smrť, ešte predtým ako sa vyvinú iné príznaky ochorenia.

Ako sa DCM diagnostikuje?

Pred tým ako je stanovená diagnóza DCM je potrebné aby veterinárny lekár realizoval vyšetrenia, ktoré umožnia diagnostikovať toto ochorenie.

Anamnéza pacienta patrí k dôležitým prvým "vodítkom".

Pri klinickom vyšetrení môžeme diagnostikovať šelest na srdci (ktorý je dôsledkom nedokonalého uzatvárania sa srdcových chlopní v dôsledku ochorenia). Často však u pacientov s miernejšou formou DCM je klinické vyšetrenie "normálne". Veterinárny lekár sa musí zamerať na celkový stav pacienta.

Vyšetrenie krvi a moču môže odhaliť súvisiace ochorenia - primárne pečene a obličiek, ktoré bývajú často postihnuté v dôsledku ochorenia srdca.

Zvýšené hladina srdcových markerov NT-proBNP, cTNl, môžu poukazovať na poškodenie srdcového svalu.

Genetické testy – sú vhodné len u niektorých plemien a niektorých mutácií génov.

24 hodinový – Holter monitor – je ideálny na predklinickú a klinickú diagnostiku ochorenia.

Elektorgardiogram (ekg) slúži na diagnostiku abnormálneho srdcového rytmu.

Röntgen hrudníka (rtg) umožní veterinárnemu lekárovi posúdiť pľúca a veľkosť srdca. Dilatačná kardiomyopatia spôsobujem zjavné zväčšenie srdcového svalu.

Ultrazvukové vyšetrenie srdca (usg) – patrí medzi najspoľahlivejšie metódy stanovenia diagnózy dilatačnej kardiomyopatie.

Viaceré z vyššie uvedených diagnostických metód (usg, holter) umožnia odhaliť ranné formy ochorenia a nastaviť vhodné načasovanie liečby.

Môže byť liečba začatá aj bez takýchto vyšetrení?

Kombinácia vyššie uvedených vyšetrení umožní veterinárnemu lekárovi najlepšie vyhodnotiť funkciu srdca. Vďaka exaktnej diagnostike je možné lepšie posúdiť závažnosť samotného ochorenia a navrhnúť vhodnú liečbu. Liečba bez vhodnej diagnostiky môže mať fatálne následky.

Aká je liečba DCM?

Ochorenie je žiaľ neliečiteľné, ale zvyčajne môže byť do istého štádia dobre manažované správnou liečbou.

Existuje viacero liekov na liečbu symptómov spojených s dilatačnou kardiomyopatiou.

Medzi najdôležitejšie patria:

Pimobendan – táto látka znižuje tlak v krvných cievach a zlepšuje funkciu srdcového svalu. Je použite v istých štádiách ochorenia preukázateľne predlžuje dĺžku života u pacientov (Doberman - PROTECT study).

Srdcové glykozidy – zlepšujú srdcovú činnosť najmä tým že spomaľujú činnosť srdca a zlepšia kontrakciu srdcového svalu, a tak je krv lepšie pumpovaná do krvného obehu.

Diuretiká – lieky, ktoré stimulujú obličky, aby odstraňovali nadbytočnú tekutinu z tela.

Angiotenzín konverujúce enzýmy (ACE inhibítory) znižujú krvný tlak a redukujú aflerload.

Vazodilatátory – zväčšujú artérie, alebo vény v tele, takže srdce nemusí tak silno pumpovať.

Bronchodilatátory - ktorých funkciou je zlepšenie dýchania

Anitarytmiká – mnoho psov s DCM trpí arytmiami. Ak arytmiu nie je možné kontrolovať vyššie uvedenými liekmi, antiarytmiká je vhodné opatrne pridávať do liečby.

Bude môj pes žiť dlhšie pokiaľ podstúpi diagnostiku a liečbu?

Nanešťastie neexistujú v medicíne žiadne záruky. Niektorí pacienti s DCM a správne nastavenou liečbou však dokázateľne žijú dlhšie. Napr. štúdia na dobermanoch (PROTECT study) jednoznačne potvrdila, že pri pacientoch kde bolo časovo správne nasadenie liečby pimobendanom, došlo k oddialeniu kongestívneho zlyhania srdca o viac ako 9 mesiacov.

Na záver

Dilatačná kardiomyopatia je veľmi vážnou diagnózou, pri ktorej by mal byť každý pacient správne diagnostikovaný a liečený.

Na našej klinike sa zabezpečujeme komplexnú diagnostiku tohto ochorenia spolu s následným manažmentom liečby pacienta.

MVDr. Tomáš Schuster, MBA, GPCert(Cardio), CSAVP(Cardiology)

Veterinárna klinika Zverland Piešťany