Endoskopické vyšetrenie u  psa

Čo je to endoskopické vyšetrenie tráviaceho aparátu u psa?

Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu je diagnostický postup, ktorý umožňuje vizuálne preskúmať stav tráviaceho systému Vášho psíka neinvazívnym spôsobom. Prostredníctvom flexibilného endoskopu, je možné získať detailné obrazy z vnútra žalúdka, tenkého a hrubého čreva.


Príprava na endoskopické vyšetrenie tráviaceho aparátu.

Pred samotným vyšetrením je vhodné aby pacient na našom pracovisku absolvoval vstupnú konzultáciu.

V mnohých prípadoch je ešte pred samotným endoskopickým vyšetrením tráviaceho aparátu odporúčaná komplexnejšia gastroenterologická diagnostika, ktorá najčastejšie zahŕňa: parazitologické vyšetrenie, bakteriologickú kultiváciu črevných patogénov, špecifické krvné odbery, zobrazovacie techniky, akými sú RTG diagnostika, ultrasonografické vyšetrenie a iné vyšetrenia podľa odporúčania lekára. U starších pacientov vždy odporúčame predanestetické vyšetrenie (krvný obraz, biochemické vyšetrenie krvi, kardiologické vyšetrenie a iné podľa indikácie ošetrujúceho lekára).

Pred začatím vyšetrenia Váš psík bude musieť držať hladovku (v trvaní 12-24hodín), aby sa minimalizovalo riziko zvracania a vyšetrovaný trakt bol prázdny.


Ako prebieha samotné endoskopické vyšetrenie na našej klinike?

Príjem pacienta zabezpečuje ošetrujúci lekár, ktorý vysvetlí majiteľovi celý postup vyšetrenia a po dohode s majiteľom, pacienta prevezme na samotný zákrok.

Počas endoskopického vyšetrenie odoberáme vzorky na histopatologické vyšetrenie resp. iné podľa potreby,

Po zákroku s majiteľmi preberieme priebeh vyšetrenia a všetky nálezy a v prípade potreby navrhneme liečebný postup. Po skompletizovaní výsledkov z odobratých vzoriek môže byť terapia následne upravená s ohľadom na nálezy.


Endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu je neinvazívna a efektívna metóda na diagnostikovanie rôznych ochorení, ako sú zápaly, nádory, ulcerácie či infekcie v tráviacom trakte Vášho psa. Vďaka tejto pokročilej diagnostike je možné rýchlo a presne stanoviť diagnózu a zvoliť adekvátnu terapiu, čím sa zlepšuje kvalita života Vášho psíka.

Pri výbere veterinárnej kliniky na endoskopické vyšetrenie odporúčame venovať pozornosť skúsenostiam z danej oblasti, odbornosti personálu, kvalite vybavenia a starostlivosti poskytovanej Vášmu psíkovi pred/po a počas zákroku. Je dôležité, aby ste boli informovaní o každom kroku, pretože dobre informovaný majiteľ je kľúčom k úspešnej liečbe a uzdraveniu vášho miláčika.

Odborný garant: MVDr.Tomáš Schuster, MBA, GPCert(Cardio), CSAVP(Cardiology)


Veterinárna klinika Zverland Piešťany