Enteropatia so stratou proteínov

PLE – proteinloosingenteropathy

Je to syndróm, pri ktorom v dôsledku vážneho črevného ochorenia dochádza k strate proteínov. Najčastejšie sa znižuje hladina albumínov, niekedy zároveň aj globulínov. Mechanizmus straty proteínov spočíva v ich úniku cez poškodenú črevnú sliznicu. Ochorenia, o ktorých vieme, že spôsobujú vznik PLE sú: črevná lymfangiektázia (IL ), zápalové črevné ochorenie ( IBD ), nádorové ochorenie čriev, ulcerácie tráviaceho traktu, plesňová infekcia ( Histoplazmóza ), intussuscepcia (vchlípenie ) čreva a črevné parazity. Toto ochorenie môže postihnúť akékoľvek plemeno psov, zvýšené riziko je u Yorkshira, pšeničného teriéra, nórskeho lundehunda a basenjiho. Typické klinické príznaky pri PLE sú: hnačka, zvracanie a strata hmotnosti. Iné klinické prejavy vznikajú najmä ako dôsledok zníženej hladiny albumínu: opuchy, ascites , pleurálnaefúzia. Albumín je zodpovedný za udržiavanie intravaskulárnehoonkotického tlaku a tým aj tekutiny vo vnútri ciev. Nízky onkotický tlak môže mať za následok prestup tekutín mimo cievy. Občasným príznakom pri PLE môže byť sťažené dýchanie ako následok tvorby krvných zrazenín v pľúcach (pulmonálnytromboembolizmus ). Počas PLE dochádza aj k strate proteínov, ktoré bránia vzniku krvných zrazenín, najdôležitejší je antitrombín. Celkovo môžeme teda pri PLE pozorovať: stratu hmotnosti, hnačku, zvracanie, sťažené dýchanie, opuchy končatín, zväčšené lymfatické uzliny, ascites, zhrubnuté črevné slučky. Z hľadiska diagnostiky je podstatné kompletné vyšetrenie krvi (hematológia, biochémia ), RTG a USG vyšetrenie hrudníka a brušnej dutiny, koprologické vyšetrenie ( vyšetrenie trusu na endoparazity ). Vyšetrenie krvi je dôležité aj z hľadiska vylúčenia iných príčin straty proteínov z organizmu ako sú: ochorenie pečene a obličiek. Ak máme diagnózu PLE stanovenú, je dôležité nájsť primárnu príčinu, ktorá ochorenie spôsobila. Okrem už vyššie spomenutých vyšetrení, má dôležitú výpovednú hodnotu histopatologické vyšetrenie vzoriek z tráviaceho traktu ( žalúdka, tenkého a hrubého čreva ). Tieto sa odoberajú v kompletnej anestézii a následne odosielajú na špecializované histopatologické pracovisko. Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny. Do jej stanovenia je dôležitá stabilizácia pacienta a zmiernenie klinických prejavov ochorenia.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany