Sterilizácia a kastrácia

Počas procesu domestikácie psov a mačiek došlo k mnohým podstatným zmenám, zahŕňajúcim aj ich reprodukčný systém. Zvieratá sa pária na základe inštinktov, nie emócií. Inštinkt vedie zvieratá, prostredníctvom chemických procesov, rozmnožovať, aby bol zachovaný druh. Vo voľnej prírode je udržiavaná rovnováha medzi druhmi. Ale pretože psy a mačky už nie sú súčasťou ekosystému, tento základný inštinkt už nie je v rovnováhe s divokou prírodou.

Nerovnováha, ktorá takto vznikla vedie k reprodukčnému cyklu, ktorý nie je riadený prírodou. Následkom je premnožovanie našich miláčikov, psov a mačiek. Samice psov a mačiek dosahujú pohlavnú dospelosť vo veku približne 6 mesiacov (na našej klinike sme mali už aj gravidnú mačku, ktorá mala len 5 mesiacov).

Mačka hára asi 4 x do roka (pravdaže môže aj výrazne častejšie). V tomto období môže byť veľmi hlučná, vtieravá, alebo na druhej strane aj agresívna. Niektoré mačky počas ruje prijímajú menej stravy a značkovanie domácnosti kvapkami moču tiež nebýva nezvyčajný jav.Suka sa dostáva do estru v priemere 2 x ročne. Samice psov aj mačiek počas ruje produkujú pachy, ktoré lákajú samcov na kilometre ďaleko za cieľom párenia.To je dostatočný dôvod na útek z domova.

Túlajúce sa psy a kocúry značkujú teritórium a útočia na iných samcov a neraz aj ľudí. Oplodnené suky rodia 2 - 20 šteniat a mačky 2 - 10 mačiat. Tu vzniká ďalší problém súvisiaci s hľadaním dobrých nových domovov pre potomkov vášho zvieratka...Samce psov a mačiek tiež pohlavne dospievajú asi v šiestich mesiacoch veku. Nemajú pohlavný cyklus ako samice, ale sú kedykoľvek schopné páriť sa.S pohlavnou dospelosťou však u samcov dochádza k vcelku častým poruchám správania sa, súvisiacich so samčími hormónmi. Tieto zmeny sa môžu stať zlozvykmi na celý život. Ide o teritoriálne správanie, prejavujúce sa hlavne značkovaním agresívne zapáchajúcim močom tak vo vašom byte/dome, ako aj vo vonkajšom prostredí. Taktiež niektoré samce sa stávajú nadmerne dominantnými alebo agresívnymi. Ak zacítia suky/mačky v ruji, snažia sa za každú cenu utiecť zo svojho domova. Tam ich ale čaká nespočítateľné množstvo nebezpečenstiev (autoúrazy, boje s inými samcami, nedostatok jedla, veľká horúčava, resp. chlad). Takéto zálety končia pri troche šťastia späť pri svojom majiteľovi s drobnými či vážnymi zraneniami, ktoré si vyžadujú veterinárne ošetrenie, inokedy v útulkoch, alebo sa nikdy nevrátia...

Samice psov a mačiek sterilizujeme na našej klinike procesom tzv. ovariohysterektómie. Ide o chirurgické odstránenie oboch vaječníkov s maternicou. Pri kastrácii samcov sa vyoperujú semenníky. V oboch prípadoch sa zákroky prevádzajú v kompletnej anestézii.

Dĺžka zákroku a preberania sa z narkózy závisí od veku, veľkosti a zdravotného stavu pacienta.


Sterilizácia/kastrácia sú benefitom pre vaše zvieratko


- tieto zákroky pomáhajú psom a mačkám žiť dlhší a zdravší život;
- eliminuje percento výskytu ochorení maternice a vaječníkov (nádory, pyometra, hormonálne inbalancie...) a značne redukujú výskyt nádorov mliečnych žliaz (hlavne ak je samica sterilizovaná pred prvým háraním);

- kastrácia znižuje výskyt nádorových ochorení semenníkov a taktiež ochorení prostaty.


Sterilizácia/kastrácia sú taktiež dobré pre vás


- zvieratá sa po zákroku stávajú menej agresívne, pokojnejšie a viac milujúcimi spoločníkmi;- kastrované kocúry prestávajú značkovať a biť sa s inými kocúrmi o mačky v svojom teritóriu, čím sa znižuje výskyt infekčných ochorení (FIV, FeLV, FIP...) a hryzných rán;

- sterilizáciou prestávajú samice cyklovať. Háravé samice bývajú nepokojné, môžu sa zvukovo prejavovať (mňaukaním, štekaním, zavýjaním ...) a môže sa zvýšiť aj ich agresivita voči iným zvieratám;

- nesterilizované zvieratá mávajú viac porúch správania;

- zabraňujú nechceným nakrytiam samíc;

- sterilizované/kastrované zvieratá štatisticky menej často napádajú iné zvieratá a ľudí a menej sa túlajú (60 - 80% pohryznutí človeka je spôsobených nekastrovanými/nesterilizovanými psami).

Veterinárna klinika Zverland Piešťany