Ventrálna osteotómia bulla tympanica u mačiek

Je to chirurgický zákrok, ktorý vykonávame v prípade chronickej komplikovanej infekcie stredného ucha, ktorá nereaguje na konzervatívnu medikamentóznu terapiu.

Indikácie pre chirurgický zákrok:

 • Prítomný polyp
 • Nádor
 • Chronická infekcia stredného ucha / otitis media /

Príčina vzniku polypov nie je úplne jasná. Predpokladá sa, že sú následkom prebiehajúcej chronickej infekcie / respiratórne vírusy, FELV, FIV /. Ušné polypy sú bežným nálezom u mladých mačiek, kým nádory sa vyskytujú u starších zvierat. Chronická infekcia vonkajšieho zvukovodu má tendenciu prejsť cez poškodený ušný bubienok do stredného ucha a spôsobiť infekciu bulla tympanica. Pri poškodenom bubienku je možné dosiahnuť čiastočné vyčistenie stredného ucha výplachmi cez vonkajší zvukovod.Na dôkladné vyčistenie stredného ucha, či odstránenie polypu alebo nádoru je potrebný chirurgický zákrok- ventrálna osteotómia bulla tympanica.

Klinické príznaky ochorenia stredného alebo vnútorného ucha:

 • Škrabanie, príp. výtok z ucha
 • Nechutenstvo
 • Vestibulárne príznaky / náklon hlavy, strata koordinácie, nystagmus, chodenie do kruhu /
 • Hornerov syndróm / pokles viečka, pupila v mióze, zatiahnutie tretieho viečka /
 • Bolestivé otváranie papule /v dôsledku zápalu temporomandibulárneho kĺbu /
 • Sťažené dýchanie alebo funenie / ak polyp zo stredného ucha prerastá do hrdla /

Diagnostické testy:

 • Vyšetrenie krvi- hematológia a biochémia
 • FELV/ FIV test
 • RTG, MRI sken bulla tympanica
 • Bakteriologická kultivácia tekutiny z bulla tympanica
 • Histopatologické vyšetrenie neoplázie

Chirurgický zákrok:

Chirurgický rez sa robí na vetrálnom krku tesne za krídlom sánkovej kosti. Po otvorení bulla tympanica sa odstráni polyp, príp. nádor- ak je prítomný. Následne sa odstráni zápalový detritus a bulla sa opakovane vypláchne sterilným fyziologickým roztokom. V prípade ťažkej infekcie sa zavedie drén pre potreby pooperačného výplachu antibiotikami na základe výsledku kultivácie.

Možné pooperačné komplikácie:

 • Pretrvávajúca infekcia
 • Hornerov syndróm
 • Vestibulárne príznaky väčšinou vymiznú v priebehu niekoľkých týždňov po operácii
 • Riziko opätovného rastu polypu je cca 20 %

Neurologické prejavy sprevádzajúce chronickú infekciu stredného ucha / náklon hlavy, strata koordinácie, neurológia tvárovej časti /, sa v prípade úspešného zákroku zmiernia príp. úplne vymiznú v priebehu 1 až 2 mesiacov. Ak zápalový stav pretrvával dlhšiu dobu, zviera môže mať trvalé následky.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany