Cenník

Cenník vybraných úkonov

Vložte svoj text


KASTRÁCIA/STERILIZÁCIA

MAČKA

kastrácia                                                                                                                                                 50,00
ovariohysterektómia                                                                                                                              70,00

PES

kastrácia do 10 kg                                                                                                                   100,00-120,00

kastrácia 10-20 kg                                                                                                                   120,00-140,00

kastrácia 20-40 kg                                                                                                                  140,00-160,00

kastrácia nad 40 kg                                                                                                                170,00-200,00

ovariohysterektómia do 10 kg                                                                                                120,00-140,00

ovariohysterektómia od 10-20 kg                                                                                          140,00-160,00

ovariohysterektómia od 20-40 kg                                                                                         180,00-210,00

ovariohysterektómia nad 40 kg                                                                                           250,00-300,00

KRÁLIK

kastrácia                                                                                                                                               70,00

ovariohysterektómia                                                                                                                           90,00

Veterinárna klinika Zverland Piešťany