Cenník

Cenník vybraných úkonov

Vložte svoj text

VAKCINÁCIA

KRÁLIK

Mor + Myxomatóza                                                                                                                               22,10

MAČKA

Besnota                                                                                                                                                 19,85

Rinotracheitída + Calicivirus + Panleukopénia (RCP)                                                            

Rinotracheitída + Calicivirus + Panleukopénia + Besnosta samostatne  (RCP+ besnota)      30,25-31,85

PES

Besnota                                                                                                                                                   24,75

Psinka + Parvoviróza + Hepatitída + Parainfluenza + Leptospiróza (DHPPI L                          28,85-31,25

Psinka + Parvoviróza + Hepatitída + Parainfluenza + Leptospiróza +Besnota (DHPPI LR)     35,35-37,25

Kotercový kašeľ (KC intranazálna vakcína)                                                                                           36,25

Cena vakcinácie sa odlišuje podľa použitej vakcíny


KASTRÁCIA/STERILIZÁCIA

MAČKA

kastrácia                                                                                                                                                 50,00
ovariohysterektómia                                                                                                                              70,00

PES

kastrácia do 10 kg                                                                                                                   100,00-120,00

kastrácia 10-20 kg                                                                                                                   120,00-140,00

kastrácia 20-40 kg                                                                                                                  140,00-160,00

kastrácia nad 40 kg                                                                                                                170,00-200,00

ovariohysterektómia do 10 kg                                                                                                120,00-140,00

ovariohysterektómia od 10-20 kg                                                                                          140,00-160,00

ovariohysterektómia od 20-40 kg                                                                                         180,00-210,00

ovariohysterektómia nad 40 kg                                                                                           250,00-300,00

KRÁLIK

kastrácia                                                                                                                                               70,00

ovariohysterektómia                                                                                                                           90,00

Veterinárna klinika Zverland Piešťany