Fyzioterapia a rehabilitácie

Pod pojmom FYZIOTERAPIA si každý môže predstaviť niečo iné. Od masáží, cez cvičenia až po rôzne procedúry pomocou terapeutických prístrojov. Každý má svojím spôsobom pravdu. Jedná sa o ucelenú starostlivosť o pohybový aparát, či už ľudský alebo ten zvierací. V humánnej medicíne je neoddeliteľnou súčasťou liečby. Veterinárna medicína sa v tejto oblasti začína pomaly, ale isto rozvýjať. Fyzioterapia je vhodná najmä pre pacientov s ortopedickými a neurologickými problémami a rovnako tak aj ako súčasť rehabilitácie pacientov po operáciách. Cieľom je zmiernenie bolesti, obnovenie pohyblivosti a spomalenie degeneratívnych procesov.

Úzka spolupráca medzi veterinárnym lekárom a fyzioterapeutom je základom pre správne zostavenie individuálneho rehabilitačného plánu pacienta. Pri správnej diagnostike a následnom zvolení vhodných terapeutických metód pomôžeme pacientovi k rýchlejšiemu návratu do plnohodnotného života. 

Fyzioterapia sa rovnako využíva aj u zdravých zvierat. Preventívne ošetrenia pomáhajú udržiavať zvieratá v kondícií a tak predchádzať možným pohybovým problémom. Je tiež neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o športové a pracovné psy.

Čo Vám u nás ponúkame...

Aktívne cvičenia
...čoskoro...

Veterinárna klinika Zverland Piešťany