Kastrácie morčiatok

Kastrácia morčiat patrí medzi bežné operácie na našom pracovisku. Najčastejší dôvod tohto zákroku je ochrana pred nežiaducim množením, ale taktiež zdravotné problémy reprodukčných orgánov a niekedy aj agresivita samca.

V akom veku kastrovať morča?

Morčatá pohlavne dospievajú vo veku 4-6 týždňov. To je aj vek, od ktorého môžu podstupovať chirurgický zákrok.

Ako na to?

Pravdaže je najdôležitejšie, aby veterinárny lekár vyšetril zvieratko, odvážil a individuálne vyhodnotil, či môže morča odporučiť na operačný výkon.

U psov a mačiek robíme aj komplexnejšie predoperačné vyšetrenia ako je hematológia a biochémia krvi, RTG, USG, kardiologické vyšetrenie... Všetko v závislosti od potrieb konkrétneho pacienta. V prípade morčiat sme veľa krát hendikepovaní ich veľkosťou, hlavne teda vyšetrenie krvi (z dôvodu potrebného objemu krvi na vyšetrenie).

Ako to teda prebieha?

Po klinickom vyšetrení (či už prvom alebo opätovnom) sa morčaťu injekčne aplikuje sedatívum. Dávka je vždy vypočítaná na základe váhy pacienta. Ak to veľkosť cievy dovoľuje, u väčšiny morčiat zavedieme do žily kanylu. Tento prístup nám zabezpečí, v prípade potreby, rýchlu účinnosť liekov podaných priamo do krvného riečišťa. Morčiatko vyholíme a dezinfikujeme operačné pole.

Pacienta napolohujeme na anesteziologickom stole a nasadíme masku. Cez anesteziologickú masku je vedaná zmes isofluránu a kyslíka, čím zabezpečíme prehĺbenie narkózy.

Počas zákroku sa chirurgicky odstraňujú semenníky, každý cez samostatnú operačnú ranu. Na suturu používame jemný šicí materiál.

Pacienti sú po zákroku presunutí do vyhrievaných hospitalizačných boxov. Tu sa postupne preberajú v bezpečí, teple a k dispozícii majú taktiež jedlo (ktoré majiteľ prinesie so zvieratkom v deň zákroku).

Zvieratká opúšťajú naše pracovisko až keď sú prebraté z narkózy, aby sme minimalizovali poanesteziologické komplikácie.

Pooperačná starostlivosť

Na druhý deň po kastrácii si zväčša kontrolujeme pacienta. Je to čas potrebný nielen na kontrolu zdravotného stavu, rany a medikáciu (lieky od bolesti a antibiotiká), ale taktiež na zodpovedanie potrebných otázok majiteľovi.

Morčiatko by malo byť, hlavne úvodné dni po zákroku, v suchom a bezprašnom prostredí. Operačná rana sa bez komplikácii hojí 10 dní. Ak má byť kastrát so samičkou, je vhodné nejaký čas ešte počkať. Prežívateľnosť spermií sa popisuje aj 4 týždne.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany