Králik Mucko

Prečo králik Mucko nemohol poriadne príjmať potravu?

Existuje viacero príčin, prečo králikom chovaným doma niekedy prestane chutiť jesť. "Nechutensto" býva častým dôvodom návštevy veterinárneho lekára. Jednou z najčastejších diagnositkovaných príčin na našom pracovisku bývajú problémy v ústnej dutine a to kontkétne prerastanie zubov.
Keďže králikovi neustále rastú zuby a nedochádza k ich správnemu obrusovaniu, skôr či neskôr dôjde k ich prerastaniu. Jedným z mnohým našich králičích pacientov bol Muco, u ktorého sme zistili, že mal silne prerastený jeden zub. Králička s takýmto nálezom je nutné ošetriť v celkovej anestézii. Súčasťou ošetrenia je RTG fotodokumentácia zubov. Niektoré zuby môžu prerastať aj smerom do "kosti", čo môže sposobovať komplikácie do budúcnosti. Počas ošetrenia vykonávame u králikov endoskopickú prehliadku ústnej dutiny, kde prezrieme kompletne ústnu dutinu a následne zuby skrátime. Muckovi sme zuby skrátili, ale aj diagnostikvali, že mu žiaľ zuby prerastajú aj smerom do kosti, čo spôsobí v budúcnosti komplikácie.

 Na to, aby sme minimalizovali prerastanie zubov u králikov, je nevyhnutné, aby mali k dispozícii
dostatok sena, ktoré prirodzeným spôsobom núti králika obrúsiť si zuby. Pokiaľ sú však už prerastné, je nevyhnutné vyhľadať veterinárne ošetrenie. Dôležité je si uvedomiť, že nie každé veterinárne pracovisko má technické a personálne vybavenie na realizáciu potrebných úkonov.

Veterinárna klinika Zverland Piešťany