Nedostatočná funkcia pankreasu

Pankreas je žľaza s vnútorným vylučovaním a produkuje tráviace enzýmy, nevyhnutné k štiepeniu potravy na jednotlivé živiny a tým aj využitiu zložiek potravy.

Pankreatická nedostatočnosť (insuficiencia) je ochorenie, pri ktorom dochádza k nedostatočnej produkcii a vylučovaniu enzýmov do čreva. Tie sú potrebné na štiepenie živín. Pri ich nedostatku dochádza k nedostatočnému štepeniu potravy v tenkom čreve a i nedostatočnému k vstrebaniu živín cez sliznicu čreva do krvi. Zvieratá tak aj pri dostatočnom príjme potravy chradnú a vzniká tak podvýživa. Vyskytuje sa u jedincov rôznych plemien (napríklad nemeckého ovčiaka) v strednom až vyššom veku. Príčina vzniku nie je známa, ale predpokladá sa jej dedičný základ.

K najčastejším prejavom ochorenia patrí produkcia veľkého množstva žltej, olejnatej stolice. Choré zviera chudne aj napriek dobrému až zvýšenému apetítu. V dôsledku nemožnosti vstrebávania živín zviera postupne chradne, može sa pozorovať aj zmena temperamentu.

Liečba spočíva v náhrade tráviacich enzýmov približne 30 minút pred kŕmením, v úprave kŕmenia (nízkotuková diéta podávaná v menčích množstvách častejšie).

Veterinárna klinika Zverland Piešťany